Γιώργος Βαϊόπουλος

Γιώργος Βαϊόπουλος

Πρόεδρος Συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας