Ευδοκία Κρυσταλλίδου

Ευδοκία Κρυσταλλίδου

Διευθύντρια Innovation and Impact HUB, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ