Μαίρη Γουγουλή

Μαίρη Γουγουλή

Διευθύντρια Διασφάλισης Ποιότητας, Έρευνας & Ανάπτυξης, MEBΓΑΛ