Νίκος Τάχας

Νίκος Τάχας

Μέλος ΔΣ ΕΔΟΦ (Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας)