Παύλος Σατολιάς

Παύλος Σατολιάς

Πρόεδρος Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών - ΕΘΕΑΣ