Σέρκος Χαρουτουνιάν

Σέρκος Χαρουτουνιάν

Καθηγητής ΓΠΑ, Πρόεδρος ΕΛΓΟ - Δήμητρα

Ο Σέρκος Χαρουτουνιάν είναι Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Καθηγητής Χημείας στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής και πρώην Αντιπρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το γνωστικό του αντικείμενο αφορά τη «Χημεία των φυσικών και συνθετικών βιοδραστικών προϊόντων», καλύπτοντας ερευνητικά αντικείμενα που εντάσσονται στους τομείς των Τροφίμων, της αξιοποίησης των Φυσικών Προϊόντων, του Περιβάλλοντος-Κυκλικής Οικονομίας και της Ανάπτυξης Φαρμακευτικών Σκευασμάτων-Βιοκτόνων.

Είναι συγγραφέας 143 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία, είναι εκδότης του επιστ. περιοδικού Journal of Chemistry και μέλος της εκδοτικής επιτροπής των περιοδικών Toxicology ReportsAmerican Journal of Agricultural Science & Technology και International Journal of Clinical Nutrition & Dietetics. Το επιστημονικό του έργο έχει βραβευτεί από την ΕΕ.

Στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς, έχει συνεργαστεί με τοπικούς φορείς για την ανάδειξη σειράς τοπικών προϊόντων όπως οι οίνοι της Σαντορίνης και το τσίπουρο Τυρνάβου. Έχει συντάξει τους φακέλους πιστοποίησης ως προϊόντων ΠΟΠ για τη «Φάβα Σαντορίνης», το «Τοματάκι Σαντορίνης» και το τυρί «Κασκαβάλ Πίνδου». Σήμερα, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες Ηπείρου, Στ. Ελλάδος και Β. Αιγαίου επιμελείται την κατάρτιση φακέλων πιστοποίησης έξι παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων.